Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti Janeba Time, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu shop.festina.cz. V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonní lince 466 615 080 nebo e-mailem na adresu eshop@festina.cz.

I. Obecné podmínky reklamace

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo obsluhu výdejního místa, kde bylo zboží vyzvednuto. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

  • Řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu
  • Zaslat reklamované zboží s průvodním dopisem na adresu: Shop Festina Group, Hradecká 557, 530 09 Pardubice (zboží je třeba vždy zaslat v balení, odolném proti nárazu během přepravy).

Povinnosti Prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

III. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vniklá:

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

Výměna baterií po dobu trvání záruky bude prováděna bezplatně, v provozovně Prodávajícího na adrese Servis Janeba Time, Hradecká 557, 530 09 Pardubice.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2017.  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Festina
Kronaby
Jaguar
Candino
Lotus
Lotus Style
Calypso